Мій досвід

         Усяке зусилля сліпе без знання,

         Усяке знання марне без праці,

         Усяка праця пуста без любові.

Зусилля, знання, праця, любов – основні компоненти навчального процесу, який учитель намагається перетворити на задоволення.

 Я, як вчитель,  намагаюся, щоб мої уроки  відповідали основним вимогам до сучасного уроку іноземної мови, а саме, щоб вони були комунікативно спрямовані, структурно цілісні, змістовні. Комунікативний підхід до навчання  є домінуючим в моїй методиці роботи, який сприяє  кращому опануванню французькою мовою учнями з метою практичного застосування набутих знань (для висловлення своїх думок, вражень, оцінок, почуттів…) Навчальний матеріал, який використовую на своїх уроках допомагає сформувати у дитини предметне уявлення про деякі аспекти франкомовної культури, а саме: про мовний етикет, традиції та звичаї французів, одяг, їжу, особливості шкільного життя, ігри, захоплення французьких однолітків, а головне він сприяє вихованню моральних якостей учнів.  

Основою моєї програми, як учителя французької мови, є індивідуальний підхід до дитини. Особливістю її є спонукання учнів до мислення, розмови, бесіди, тобто робота з окремою дитиною Учень є центром уваги і вся робота спрямована на нього. Учитель організовує навчальний процес, є джерелом інформації, партнером, консультантом. Мета – навчити учнів користуватися мовою для спілкування.

Саме тому поряд із традиційним викладанням я використовую комунікативний підхід до навчання французької мови. Він сприяє практичному застосуванню майбутніх знань на уроці та умовах реального життя. Він моделює навчальний процес, передаючи всі його суттєві риси. Тому у значній мірі користуюся французькими НКМ такими як Tempo, Panorama. Така навчальна методика базується на автентичних текстах, численних письмових та усних вправах для довготривалого та ефективного засвоєння, завданнях на слухове сприйняття, багатому краєзнавчому матеріалі, ілюстраціях, фотографіях, які допомагають активізувати учнів та ненав’язливо запросити до спілкування.

У своїй роботі я керуюся такими принципами як динамізм, артистизм, мислення, емоції, які ведуть до творчого росту особистості.

 Інтелектуальної активності намагаюся досягнути постановкою проблемних питань, читанням змістовних текстів, їх інтеграцією та аудіюванням. 

 Позитивна емоційна активність виникає тоді, коли учні отримують задоволення від роботи, яку виконують, коли їм подобається організація навчання. Також особливу увагу приділяю вивченню віршів, пісень, які мають яскраво виражену комунікативну спрямованість і відповідають віковим особливостям. Я вважаю, що це є важливим моментом для полегшення адаптації учнів при переході з молодшої до середньої школи і зацікавлює учнів до вивчання французької мови. Також під час проведення уроків намагаюсь використовувати текстові матеріали, написані живою сучасною французькою мовою, які містять захоплюючі сюжети, що викликають інтерес у учнів старших класів, розвивають їхню пізнавальну активність і розширюють  загальноосвітній та культурний світогляд.

Поезія та музика допомагають активізувати діяльність учнів, сприяють формуванню позитивних почуттів. Часто пропоную учням працювати з віршами Превера, Турньє та інших французьких поетів, твори яких ніколи не залишають дітей байдужими.   

Використання елементів театралізації на уроках є одним із найефективніших засобів залучення до вивчення іноземної мови. Це мотивує, стимулює учнів до вивчення мови, удосконалює і відшліфовує вимову, сприяє кращому засвоєнню лексичних одиниць і мовних зразків, опрацюванню інтонації, мелодики фраз і пауз. З психологічної точки зору, артистизм «розблоковує» учнів, дозволяє переступити мовний бар’єр і спілкуватися більш вільно і невимушено.

[Галерею не знайдено]
Головна мета – створити  сприятливу психологічну атмосферу на уроках розумним комбінуванням групових, парних і індивідуальних форм роботи, які ставлять учня в позицію активного суб’єкта навчального процесу. Учень є центром уроку і вся увага спрямована на нього. Я організовую лише навчальний процес і виступаю  партнером. Отже, створюється атмосфера уроку, в якій учень почуває себе комфортно і впевнено.

 Не шкодую зусиль на проведення індивідуальної роботи з учнями, враховуючи  їх вікові та психологічні особливості, сильні та слабкі сторони  і  використовую ці знання  для мотивації їх діяльності на уроках та в позаурочний час.  Час від часу мої учні виборюють призові місця на районній і    міській олімпіадах з французької мови.

Під час своїх уроків використовую різноманітні форми роботи з учнями:  складання учнями міні-проспектів та розповідей про свою родину, про своїх улюблених тварин, про своє дозвілля, виготовлення вітальних листівок, складання різноманітних кросвордів та інше. Діти з задоволенням беруть участь у цих видах роботи.

Проводжу конкурси перекладів французької лірики, організовую вернісажі, відеосалони франкофоної тематики. Вважаю, що  цей вид роботи надає велику допомогу у розвитку особистості учня, прищепленні навичок самостійної роботи.

  Періодично  з учнями ставлю вистави французькою мовою. Найбільш улюблена вистава для учнів молодшої школи – “ La Galette”( “Колобок “), учні 6-7 класів з великим задоволенням  беруть участь у постановці спектаклю ”Cendrillon“ (”Попелюшка”,  в мізансценах по мотивах творів Сент-Екзюпері і “Ромео і Джульєтта”. Але найбільш популярна вистава серед всіх школярів – це музична п’єса  на сучасний лад – ”Navette” (”Ріпа”), в якій учні не лише грають ролі французькою мовою, але і співають сучасні французькі пісні. Весною 2007 року учнівський колектив  виборов ІІ місце на конкурсі театральних вистав іноземною мовою серед шкільних колективів у м. Києві та отримав грамоту за кращу режисуру, продемонструвавши сучасну обробку класичного сюжету народної російської казки «Ріпка».

 Протягом  кожного навчального року я, як вчитель французької мови,  разом з моїми колегами організовуємо поїздки учнів нашого учбового закладу на навчання до Франції в мовній школі AZURLINGUA (м. Ніцца), з метою удосконалення лінгвістичної компетенції. Здобувши сертифікати різного рівня, ліцеїсти підтверджують рівень своїх знань та отримують незалежну – об’єктивну оцінку.

  

 

 

judi slot gacor joker123