Атестація вчителів

Освіта – найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості…

Дж.Р.Кіплінг

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності . за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету-’, забезпечення якості освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти є обов’язковою.

У 2022-2023 навчальному році атестацію проходять 16 педагогічних працівників ліцею. З них, претендентами на присвоєння педагогічного звання «учитель – методист» є Наталія Мілоста, вчитель української  мови та літератури.

Наталія  Миколаївна  Мілоста  –

вчитель  української  мови та літератури Ліцею міжнародних відносин №51 Печерського району міста Києва

Педагогічний стаж – 27 років

Кваліфікаційна категорія  – спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Методична тема, над якою працює вчитель: «Розвиток  критичного та креативного мислення на уроках української мови та літератури».

Відкриті  у роки вчителя  Наталії  Мілости  сплановані на лютий березень

2023 року.

judi slot gacor joker123