Атестація вчителів

Освіта – найважливіше із земних благ,

якщо вона найвищої якості…

Дж.Р.Кіплінг

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності . за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету-’, забезпечення якості освітнього процесу.

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти є обов’язковою.
У 2021-2022 навчальному році атестацію проходять 15 педагогічних працівників ліцею. З них, претендентами на присвоєння педагогічного звання «учитель – методист» є чотири: Бобир Ю.В., Коренєва Н.А., Сушко О.О., Янчарек Е.В.

Коренєва Наталія Андріївна –

учитель хімії  Ліцею міжнародних відносин №51 Печерського району міста Києва, заступник директора

Педагогічний стаж -39 років

Кваліфікаційна категорія  – спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Методична тема над якою працює вчитель: “Створення та використання електронних освітніх модулів для здобувачів освіти під час викладання хімії”.

Уроки:

Заплановані відкриті уроки вчителя хімії Ліцею міжнародних відносин № 51 Коренєвої Наталії Андріївни.
11-В клас 30 листопада 2021 р., Урок 2, 09:25. Тема: Окисні та відновні властивості неметалів. Алотропія. Застосування алотропних модифікацій неметалів.                                                                              7-Б клас  9 грудня 2021 р., Урок 6, 13:30.  Тема: Масова частка елемента в складній речовині. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.
7 -Б клас   27 січня 2022 року., Урок 2,  09:25. Тема уроку: «Закон збереження маси речовин. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння»

Заплановані відкриті уроки вчителя хімії Ліцею міжнародних відносин № 51 Коренєвої Наталії Андріївни.

11-В клас 30 листопада 2021 р., Урок 2, 09:25. Тема: Окисні та відновні властивості неметалів. Алотропія. Застосування алотропних модифікацій неметалів.

7-Б клас  9 грудня 2021 р., Урок 2, 09:25.  Тема: Масова частка елемента в складній речовині. Обчислення масової частки елемента в складній речовині.

7 -Б клас   27 січня 2022 року., Урок 2,  09:25. Тема уроку: «Закон збереження маси речовин. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння»

Разробки уроків…

Бобир Юлія Валентинівна –

учитель історії Ліцею міжнародних відносин №51 Печерського району міста Києва

Педагогічний стаж -18 років

Кваліфікаційна категорія  – спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Методична тема, над якою працює учитель: «Метод ТеКо з понятійним апаратом на уроках історії».

Уроки:

23.11.2021

Практична робота «У майстерні ремісника»

Клас:  7-А                   № уроку: 7-й (14:30)

11.02.2022

Олімпійські ігри

Клас  6-А             № уроку:4-й (11:30)

17.02.2022

Утворення Індійської республіки та Пакистану

Клас:  11-Б               № уроку: 1-й (8:30)

Сушко Олена Олегівна –

учитель англійської мови Ліцею міжнародних відносин №51 Печерського району міста Києва

Педагогічний стаж -20 років

Кваліфікаційна категорія  – спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Методична тема, над якою працює учитель: «Формування та розвиток інтегрованих навичок на уроках англійської мови»

Уроки:

6.11.2021

Що є толерантність

Клас : 7-А             № уроку: 2-й (9:25)

9.12.2021

Україна. Основні пам’ятки історії та культури  Києва.

Клас : 7-А             № уроку: 3-4-й (11:30- 12:10)

23.02.2022

Робота і професії

Клас : 10-А            № уроку: 2-3-й (  10: 20-11:05)

Розробки уроків…