Школа молодого вчителя

Молодий вчитель

ШМВ          Планування уроку – прикра  необхідність чи життєнеобхідна річ до уроку

Основні заповіді успіху молодого вчителя

1.    Роби все вчасно і професійно.

2. Завжди будь люб’язним, привітним і доброзичливим.

3. Ніколи не говори зайвого. Думай про наслідки сказаного тобою.

4. Пам’ятай, що успішна робота – це професіоналізм плюс порядність.

5. Дбай про своє добре ім’я – це найвища цінність сучасного вчителя.

6. Думай про інших, а не лише про себе.

7. Турбуйся про своїх колег, учнів – вони створюють твій імідж.

8.       Дбай про свій зовнішній вигляд. Пам’ятай: привабливий зовнішній вигляд – запорука позитивного іміджу.

9. Говори і пиши гарною мовою. Твої мова й мовлення – ознаки інтелекту.

10. Пам’ятай, що впевненість у собі не повинна заважати скромності.

Пам’ятка №1 молодому вчителю

1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця.

2. Вступаючи в контакт з дітьми, не варто будувати зверхні стосунки з ними. Пам’ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими якоюсь мірою відстоює свою незалежність.

3. Частіше усміхайся. Пам’ятай: твоя усмішка при вході до класу свідчить про те, що зустріч з дітьми тобі приємна, усмішка створює загальний позитивний настрій.

4. Важливе завдання вчителя – передбачити ситуації, які виникатимуть на уроці. Пам’ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.

5.Вчися вислуховувати навіть тоді, коли учні помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам’ятай: кожен вихованець повинен знати, що ти його вислухаєш.

6. Пам’ятай: основне призначення оцінки – правильно визначити результати навчання учнів, засвоєння ними знань, умінь та навичок, динаміку зміни успішності.

7.Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу уроку.

Пам’ятай слова В.О.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості і полягає в тому, щоб пробудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому і поганому на своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху»

Пам’ятка №2 молодому вчителю

1. Приходьте в кабінет заздалегідь до дзвінка.

2. Переконайтесь, чи все готове до уроку.

3. Прагніть до організованого початку уроку.

4. Не витрачайте часу на пошуки сторінки вашого предмета в класному журналі, відмітьте її закладкою раніше, привчайте чергових залишати на столі вчителя рапорт з прізвищами відсутніх учнів.

5. Починайте урок енергійно. Не задавайте питання про те, хто не виконав домашнє завдання. Урок ведіть так, щоб кожен учень із самого початку його і до кінця був зайнятим ділом. Захоплюйте учнів змістом матеріалу, контролюйте темп уроку, допомагайте “слабким” повірити в свої сили.

6. Особливо слідкуйте за тими, у кого нестійка увага. Попереджайте відразу ж наміри порушити робочий ритм. Звертайтесь з питаннями до тих, хто може на уроці відволікатись.

7. Мотивуйте оцінку знань, скажіть учневі, над чим йому слід попрацювати додатково. Це привчатиме до дисциплінованої праці. Учень буде звикати до того, що вказівки вчителя потрібно виконувати обов’язково.

8. Закінчуйте урок загальною оцінкою роботи класу і окремих учнів. Нехай всі відчують почуття задоволення від результатів праці. Постарайтесь помітити позитивне в роботі недисциплінованих дітей, але не робіть це занадто часто.

9. Припиняйте урок разом із дзвінком, нагадайте черговому про його обов’язки.

10. Утримуйтесь від зайвих зауважень.

11. Пам’ятайте: налагодження дисципліни може бути єдиною ланкою педагогічної практики, де допомога іде на користь.

12. Звертайтесь за допомогою до самих учнів. З порушником, якого клас не підтримує, легше справитись.

13. Не допускайте конфліктів з цілим класом чи зі значною частиною класу, а якщо вони виникли, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи вирішення.

Як підготувати сучасний урок

Урок-головна складова частина учбового процесу.IMG_20130918_122242

Сучасний урок це насамперед урок, на якому вчитель вміло використовує всі сучасні технології  для озброєння учнів глибокими й усвідомленими знаннями, використовує індивідуально-особистісний підхід до учнів, задіє всі можливості учня для осмисленого засвоєння знань.

Ось чому якість підготовки учнів по тій або іншій учбовій дисципліні багато в чому визначається рівнем проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб вчитель в ході підготовки уроку намагався зробити його своєрідним твором із своїм задумом, зав’язкою і розв’язкою подібно будь-якому витвору мистецтва.

Як же побудувати такий урок? Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями і уміннями, значущість яких неможливо оспорити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало у дітей щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?

·        Початковою науковою ідеєю сучасного уроку є  єдність навчання, виховання і освіти.

·       Загальною функцією уроку є цілісне формування і розвиток особи школяра на основі розвиваючого і виховуючого навчання.

Під цим мається на увазі:

·               Озброєння глибокими і усвідомленими знаннями, використовуванням цього процесу для всестороннього розвитку особи.

·               Формування міцних мотивів навчання, постійного самовдосконалення, самонавчання, самовиховання.

·               Ефективна дія   уроку на розумовий розвиток учнів.

·               Виховання вольових якостей, мотивів і досвіду поведінки.

·               Формування етичних основ особи, орієнтованих на загальнолюдські цінності.

·               Виховання культури відчуттів.

Мета уроку носить триєдиний характер і складається з трьох взаємозв’язаних, взаємодіючих аспектів: пізнавального, розвиваючого і виховуючого.

Триєдина мета уроку – це наперед запрограмований вчителем результат,   який повинен бути досягнутий вчителем і учнями в кінці уроку.

Триєдина мета уроку вбирає в себе 3 аспекти: пізнавальний, виховний і розвиваючий.

Пізнавальний аспект

·     Учити і навчити кожного учня самостійно здобувати знання. · Здійснювати виконання головних вимог до оволодіння знаннями: повноту, глибину, усвідомленість, систематичність, системність, гнучкість, оперативність, міцність. · Формувати навики – точні, безпомилково виконувані дії, доведені до автоматизму. · Формувати уміння – поєднання знань і навиків, які забезпечують успішне виконання діяльності.           Доцільно при плануванні освітньої мети уроку вказати, якого рівня якість знань, умінь і навиків що вчиться пропонується досягти на даному уроці: репродуктивного, конструктивного або творчого.

Розвиваючий аспект

Один і той же розвиваючий аспект мети уроку може бути сформульований для триєдиної мети декількох уроків, а іноді і для уроків цілої теми.Розвиваючий аспект складається з декількох блоків:

·        Розвиток мови    ·   Розвиток мислення   ·   Розвиток сенсорної сфери (окомір)     Розвиток рухової сфери.

Виховуючий аспект

Виховуючий аспект мети повинен передбачати використовування змісту учбового матеріалу, методів навчання, форм організації пізнавальної діяльності в їх взаємодії для здійснення формування і розвитку етичних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних і інших якостей особи школяра. Він повинен бути направлений на виховання правильного відношення   до загальнолюдських цінностей, високого почуття цивільного обов’язку.

Виховуюче навчання - це таке навчання, в процесі якого організовується цілеспрямоване формування запланованих педагогом відносин учнів до різних явищ навколишнього життя

Задача вчителя на уроці – формування гуманних відносин на уроці.

Кінцевий результат уроку

Результат роботи вчителя оцінюється через наступні якісні характеристики:

1 – цілеспрямованість його діяльності на уроці;

2 – характер відносин з учнями;

3 – індивідуально-особовий підхід до учнів;

4 – диференційований підхід до навчання;

5 – уміння педагога приводити у відповідність зміст учбового матеріалу, методи навчання і форми          організації пізнавальної діяльності учнів;

6 – робота вчителя по формуванню і розвитку загальноучбових навиків і умінь;

7 – робота по розвитку пізнавального інтересу;

8 – робота вчителя по формуванню знань, умінь і навиків і озброєнню учнів способами пізнавальної діяльності;

9 – розвиток здібностей учнів;

10 – об’єктивність оцінки знань учнів,

11 – ефективність зусиль, що розвивають особу;

12 – ефективність виховуючих впливів.

Як бачимо, оцінка результату роботи вчителя на уроці – процес достатньо багатоаспектний і складний. Він не закінчується на характеристиці цих критеріїв, бо результати роботи учнів на уроці є також і критеріями роботи вчителя.

Самоаналіз урокуКлас:Тема уроку:Тип уроку і його структура: 1.Яке місце даного уроку в темі? Як цей урок пов’язаний з попереднім, як цей урок працює на подальші уроки?2. Психолого-педагогічна характеристика класу ( к-ть слабих та сильних учнів) Які особливості учнів були враховані при плануванні уроку?3. Якатриєдина дидактична мета уроку 4. Підбір змісту, форм і методів навчання відповідно до мети уроку. Виділити головний етап і дати повний його аналіз, грунтуючись на результатах навчання на уроці. Яке поєднання методів навчання було вибрано для пояснення нового матеріалу?5.Раціонально чи був розподілений час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні “зв’язки” між цими етапами? 6. Підготовка дидактичних матеріалів, таблиць відповідно до мети7. Як організован контроль засвоєння знань, умінь і навиків учнів? На яких етапах уроку? В яких формах і якими методами здійснювався? Як організовано регулювання і корекцію знань учнів?8.Психологічна атмосфера на уроці і спілкування вчителя та учнів.9.Как ви оцінюєте результати уроку? Чи вдалося реалізувати всі поставлені задачі уроку? Якщо не вдалося, то чому?10. Намітити перспективи своєї діяльності.

Як підготувати сучасний урок?

1.Перше, з чого треба почати підготовку до уроку:

·           чітко визначити і сформулювати для себе його тему;

·           визначити місце теми в учбовому курсі;

·           визначити ведучі поняття, на яких спирається даний урок, інакше кажучи, подивитися

на урок ретроспективно;

·           і, навпаки, позначити для себе ту частину учбового матеріалу, яка буде використана

надалі, інакше кажучи, подивитися на урок через призму перспективи своєї діяльності.

2.  Визначити та чітко сформулювати для себе і окремо для учнів цільову установку уроку – навіщо він взагалі потрібен? У зв’язку з цим потрібно визначити навчальні,  розвиваючі і виховуючі функції уроку.

3.  Спланувати та продумати учбовий матеріал

Підібрати літературу по темі. При цьому, якщо йдеться про новий теоретичний матеріал, слід намагатися, щоб до списку увійшли енциклопедичне видання, монографія ( першоджерело), науково-популярне видання. Треба відібрати з доступного матеріалу тільки той, який служить рішенню поставлених задач найпростішим способом.

Підібрати учбові завдання, метою яких є:

·           пізнавання нового матеріалу;

·           відтворення;

·           застосування знань в новій ситуації;

·           застосування знань в незнайомій ситуації;

·           творчий підхід до знань.

Упорядкувати учбові завдання відповідно до принципу “від простого до  складного”.

Скласти три набори завдань:

·           завдання, що підводять учня до відтворення матеріалу;

·           завдання, сприяючі осмисленню матеріалу учнем;

·           завдання, сприяючі закріпленню матеріалу учнем.

4.  Продумати “родзинку” уроку.

Кожний урок повинен містити щось, що викличе здивування, подив, захоплення учнів- одним словом, те, «що вони пам’ятатимуть, коли все забудуть». Це може бути цікавий факт, несподіване відкриття, красивий досвід, нестандартний підхід до вже відомого.

5.  Згрупувати відібраний учбовий матеріал.

Для цього подумати, в якій послідовності буде організована робота з матеріалом, як буде здійснена зміна видів діяльності учнів. Головне – це  вміння знайти таку форму організації уроку, яка викличе підвищену активність учнів, а не пасивне сприйняття нового.

6.  Спланувати контроль за діяльністю учнів на уроці, для чого подумати:

·           що контролювати;             як контролювати;           як використовувати результати контролю.

При цьому не забувати, що чим частіше контролюється робота всіх, тим легше побачити типові помилки і утруднення, а так само показати справжній інтерес вчителя до їх роботи.

7.  Підготувити устаткування для уроку.

Скласти список необхідних учбово-наочних допоміг, приладів, тощо . Продумати вид класної дошки, щоб весь новий матеріал залишився на дошці у вигляді опорного конспекту.

8.  Продумати домашнє завдання: його змістовну частину, а так само рекомендації для його виконання.

9.  Підготовлений таким чином урок повинен лягти в конспект.

Конспект повинен містити три основні частини:    формальну;   змістовну;    аналітичну.

Формальна частина виглядає так:

Урок № __________Тема:____________Мета:____________

Задачі:навчальні:______розвиваючі:_______виховуючі:__________

Послідовність окремих етапів уроку.

Змістовна частина – складається з двох частин:

1.тексти всіх завдань, новий учбовий матеріал, рішення задач, рекомендації по виконанню домашнього завдання.

2. таблиця, в якій зафіксовано, що, на якому етапі уроку роблять вчитель і учні. Вона може виглядати так :

Етап уроку, ціль

що роблять

Учні                                             Вчитель

judi slot gacor joker123