МО Вчителів іноземних мов

проблема кафедриУнікальність – це ціннісне ставлення до людської індивідуальності. Саме ці якості намагаються виховувати та плекати вчителі кафедри іноземних мов у наших учнів . Цій високій цілі і спрямована вся робота кафедри.

Методична робота – це основний вид освітньої діяльності, що є сукупністю заходів в цілях оволодіння методами і прийомами учбово-виховної роботи, творчого застосування їх на уроках і в позакласній роботі, пошуку нових, найраціональніших і ефективних форм і методів організації, проведення і забезпечення освітнього процесу. Сучасний етап розвитку нашого суспільства висуває особливі вимоги до шкільного виховання.

Основними задачами діяльності кафедри є виховання активної, творчої особистості здатної до саморозвитку, що вміє самостійно добути знання в умовах дослідницького пошуку, самостійно вибрати засоби і способи рішення поставлених задач , вміти оцінювати власний спосіб самостійної діяльності, організовувати дискусію , а також достойно подати продукт своєї діяльності. Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.       

                                                                                          ЗАДАЧІ  ТА  ЦІЛІ

                                                     методичного об’єднання вчителів іноземних мов

  Під задачами методичної роботи ми розуміємо

1)   досягнення оптимального рівня освіти, вихованості і розвитку школярів.                                                                      

2)   надання допомоги вчителям (плануванні і організації  педагогічної діяльності) в розвитку сучасного стилю педагогічного мислення; 

3) вивчення і упровадження передового педагогічного досвіду;

4)  ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки з метою підвищення наукового рівня вчителя;

5)  безперервна самоосвіта вчителя і підвищення рівня професійної майстерності

6)  включення вчителя в творчий пошук, в інноваційну, дослідно-експериментальну,   науково-дослідну діяльність

7)   надання реальної дієвої допомоги вчителям, які їй потребують

Головне призначення методичної роботи – корегування учбово-виховної роботи для перспективного процесу навчання, його постійного розвитку і самовдосконалення, надання  допомоги вчителям в розвитку їх професійної майстерності

        Форми організації методичної роботи

Кожна задача в області реалізації основної мети і задач методичної роботи розв’язується через використовування різних форм діяльності.

Організаційні форми:

1.Методичні об’єднання

Створюються для вирішення конкретної проблеми учбового процесу. Ми бачимо в цій формі організації одну з перспективних та ефективних форм    методичної роботи.

 2. Методради

Основною метою діяльності метод ради  є сприяння організації навчального процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.

 3. Школа молодого вчителя

                підвищення якості уроків, що проводяться;

               допомога молодим вчителям;

               підвищення методичної кваліфікації вчителів;

               розвиток творчості вчителя

4. Майстер- класи. Тренінги

5. Науково-методичні семінари

 В сучасних умовах, коли в освіті реалізуються ідеї свободи вибору змісту, форм навчання, особливо актуальні теоретичні і практичні проблеми освіти, що дозволяють проектувати педагогічну діяльність з широким використовуванням наукових досліджень. При цьому особливого значення набувають науково-дослідна і науково-інноваційна діяльність.

 6.Индивідуальна професійно-педагогічна самоосвіта

 Вибір теми по самоосвіті визначається самою потребою вчителя ліцею,рівнем володіння  науково-теоретичної підготовки і практичними уміннями, навиками, необхідними в педагогічній діяльності, питаннями дидактики, психології, теорії виховання.

                                     Самоосвіта – процес плановий, який будується на основі аналізу діяльності.

 В методичній скарбничці методичного кабінету ліцею в допомогу самоосвіті вчителя є публікації вчителів кафедри іноземних мов, матеріали з досвіду роботи колег, варіанти планів, тексти докладів, рефератів, пам’ятки з різних питань педагогічної діяльності.

judi slot gacor joker123