Планування уроку

Планування уроку – прикра необхідність чи життєнеобхідна річ до уроку

Слухали:• Старшого методиста видавництва «Пірсон Лонгман»Глушкову Альону:

Урок-головна складова частина учбового процесу.

Сучасний урок – це насамперед урок, на якому вчитель вміло використовує всі сучасні технології для озброєння учнів глибокими й усвідомленими знаннями, використовує індивідуально-особистісний підхід до учнів, задіє всі можливості учня для осмисленого засвоєння знань.

Ось чому якість підготовки учнів по тій або іншій учбовій дисципліні багато в чому визначається рівнем проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його атмосферою. Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб вчитель в ході підготовки уроку намагався зробити його своєрідним твором із своїм задумом, зав’язкою і розв’язкою подібно будь-якому витвору мистецтва.

Як же побудувати такий урок? Як зробити так, щоб урок не тільки озброював учнів знаннями і уміннями, значущість яких неможливо оспорити, але щоб все, що відбувається на уроці, викликало у дітей щирий інтерес, справжню захопленість, формувало їх творчу свідомість?

1.Перше, з чого треба почати підготовку до уроку:

• чітко визначити і сформулювати для себе його тему;

• визначити місце теми в учбовому курсі;

• визначити ведучі поняття, на яких спирається даний урок, інакше кажучи, подивитися на урок  ретроспективно;

• і, навпаки, позначити для себе ту частину учбового матеріалу, яка буде використана надалі, інакше кажучи, подивитися на урок через призму перспективи своєї діяльності.

2. Визначити та чітко сформулювати для себе і окремо для учнів цільову установку уроку – навіщо він взагалі потрібен? У зв’язку з цим потрібно визначити навчальні, розвиваючі і виховуючі функції уроку.

3. Спланувати та продумати учбовий матеріал.

judi slot gacor joker123