Кафедра природничих наук

.

.

.
“Розум людський має три ключі, які все відчиняють:знання, думка, уява…”
В. Гюго

Кафедра природничих наук Ліцею міжнародних відносин № 51 забезпечує підготовку ліцеїстів за Державними навчальними програмами з хімії, фізики, астрономії, біології, медицини, екології, географії й економіки.
Тема, над якою працюють вчителі кафедри природничих наук:
“Екологічне виховання, формування здорового способу життя й розвиток логічного наочно – образного мислення учнів при вивченні предметів природничого циклу через самостійну роботу, проектно – пошукову діяльність, інформаційно – інтегровані технології та надання кожному учню власного шансу на успіх”.
Метою викладання предметів природничого циклу є:
 формувати цілісне уявлення про Всесвіт;
 сприяти засвоєнню провідних ідей, понять та законів природничих наук;
 викликати та підтримати інтерес до вивчення природничих наук;
 розвивати інтелектуальні здібності ліцеїстів;
 надавати можливості для реалізації здібностей учнів;
 допомогти усвідомити ліцеїстам місце людини в навколишньому світі, її моральну відповідальність за збереження природи Землі і цивілізації в цілому.
Педагоги кафедри природничих наук широко використовують нові інформаційні технології на уроках, в роботі над різноманітними проектами, в позаурочній діяльності. Залучення інформаційних технологій до навчального процесу сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу. Уроки, які проводяться з використанням новітніх інформаційних засобів, динамічні, яскраві, вони викликають інтерес до об’єкту вивчення, тренують пам’ять, полегшують засвоєння нового матеріалу, дозволяють творчо виконувати домашні завдання. Застосування інтерактивних технологій відкриває перед учнями великі пізнавальні можливості, перетворюючи їх з пасивних спостерігачів в активних учасників.
Кафедра природничих наук проводить спільну пошукову, науково-дослідницьку роботу вчителів та учнів. Метою такої роботи є формування конкурентно-спроможної особистості. Результатом такої роботи є те, що ліцеїсти є призерами предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад районного, міського етапів, переможцями МАН України.
Вчителі кафедри природничих наук приймають активну участь в проектній діяльності Ліцею. Особливе місце в роботі кафедри займає ПАШ ЮНЕСКО. Наш Ліцей є активним учасником Проекту Асоційованих Шкіл (ПАШ) ЮНЕСКО з 1997 року. Проект покликаний забезпечити якісну освіту на основі інноваційних підходів, мотивації навчальної діяльності, гармонізації відносин між вчителем і учнем. Вчителям кафедри природничих наук дуже близькі теми, які пропонує для навчальних закладів ПАШ ЮНЕСКО. Сучасне вивчення природничих наук виходить далеко за межі шкільного уроку. Завдяки роботі в ПАШ ЮНЕСКО учні мають можливості участі в інноваційних міжнародних проектах для реалізації найважливішої політичної, інтелектуальної місії сучасності – об’єднання міжнародних зусиль для захисту природної спадщини. Вчителі природничих наук разом з ліцеїстами беруть активну участь у Всеукраїнських конференціях учнів ПАШ ЮНЕСКО, які проходять у формі рольової гри «Модель ООН», «Модель ЮНЕСКО». Ліцей міжнародних відносин № 51 завжди гідно представлений на цих конференціях.

За традицією в Ліцеї відзначаються міжнародні дати ЮНЕСКО (ООН). Вчителі кафедри природничих наук разом з учнями в ці дні проводить різноманітні заходи: конференції, семінари, театралізовані вистави, вікторини, конкурси. За участі кафедри в Ліцеї міжнародних відносин № 51 відзначають:
 22 березня – Всесвітній День водних ресурсів;
 7 квітня – Всесвітній День здоров’я;
 22 квітня – Міжнародний День Землі;
 1 грудня – Всесвітній День боротьби з СНІДом.
Вчителі кафедри природничих наук зосередили увагу на підвищенні якості освіти через участь учнів у різноманітних проектах – конкурсах. Найбільших результатів вдалось досягти в роботі над наступними проектами:
Всеукраїнський проект – програма «Відродження лісів України»;
• Київський міський проект – конкурс «Первоцвіти під охороною»;
• Київський міський історико – краєзнавчий проект – конкурс «Дивосвіт України»;
• Міський конкурс «І знову цвітуть каштани»;
• Міжнародний молодіжний форум «Вода та всесвітня спадщина»;
• Районний конкурс «За здоровий спосіб життя»;
• Міждисциплінарний екологічно – освітній проект ОБСЄ «Зелений пакет»;
• Всеукраїнський культурно – освітній проект «Всесвітня спадщина в руках молоді»;
• Всеукраїнський проект – конкурс «Енергоефективні школи»;
• Всеукраїнський фестиваль – конкурс «Молодь обирає здоров’я»;
• Районний конкурс «Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати»
та багато інші.

Вчителі кафедри природничих наук беруть активну участь в роботі районних предметних МО, зокрема в організації та проведенні районних, міських предметних олімпіад та в роботі журі. Відкрито обмінюються досвідом з вчителями Ліцею, з колегами різних шкіл Києва, України, світу.

ВЧИТЕЛІ ФІЗИКИ

Кулик Ганна Іванівна – «Вчитель – методист», нагороджена нагрудним знаком « Відмінник освіти України». Автор якісних опорних конспектів з фізики для школярів.  Співпрацює з видатними науковцями – керівниками проектів у галузі фізики України.

Ткачук Наталія Костянтинівна – освідчений учитель фізики вищої категорії. Інструктор зовнішнього незалежного оцінювання.

ВЧИТЕЛІ ХІМІЇ
Кибальник Людмила Григорівна –  Має вищу категорію, «Старший вчитель». Інструктор зовнішнього незалежного оцінювання. Постійно співпрацює у рамках міжнародної програми «Молодь на роздоріжжі». .

Дрозденко Ірина Василівна – вчитель хімії  вищої категорії,  кандидат хімічних наук.

ВЧИТЕЛІ БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ

Рекконен Ірина Олексіївна –  учитель біології вищої категорії, «Вчитель – методист», нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Інструктор зовнішнього незалежного оцінювання.

Власюк Олена Віталіївна – учитель географії вищої категорії, «Старший вчитель». Інструктор зовнішнього незалежного оцінювання. Являється успішним педагогічним керівником Клубу ЮНЕСКО Ліцею міжнародних відносин №51 з 2010 року.

Лиховид Ольга Валеріївна – вчитель географії вищої категорії, «Вчитель-методист». Інструктор зовнішнього незалежного оцінювання.